UNUODESIGN – zdravotní nezávadnost textilií

Evropský fond pro regionální rozoj - Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Projekt

Registrační číslo projektu:
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0025799

Název programu:
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Období řešení projektu:
21.4.2021 - 1.7.2021

Místo realizace projektu:
Vožická 2103, 39002 Tábor

Popis projektu

V rámci inovačního voucheru UNUODESIGN bude navázána úzká spolupráce s Textilním zkušebním ústavem (dále jen TZÚ) a jeho akreditovanou zkušební laboratoří. Bude provedeno ověření zdravotní nezávadnosti vybraných vzorků textilií určených pro textilní výrobky podle vyhlášky č. 84/2001 Sb. vč. použití pro děti do 3 let. U vybraných vzorků funkčních textilií budou navíc provedeny i zkoušky komfortu nošení - prodyšnost a stanovení vodního sloupce.

Cíl projektu

Cílem projektu je otestování vybraných vzorků materiálů nad rámec zákonných povinností. Doklad o zdravotní nezávadnosti vstupních materiálů a informace o vlastnostech funkčních materiálů zvýší důvěru v naší značku. Tento projekt je řešen za finanční podpory EU.