Servis a reklamace šicího stroje

servis

  • Stroj musí být zakoupen od naší společnosti.
  • Stroj musíte provozovat na území Česka nebo Slovenska
  • Stroj musí být předán kompletní v originální krabici s originálními vnitřnímu vycpávkami, které garantují nepoškození přístroje, stroj musí být zaslán s kompletním příslušenstvím pro případ odzkoušení (zejména pedál, kabel atd.). Chtěli bychom vás poprosit, abyste originální krabici někde uschovali a pro případ posílání do servisu využívali, vyhnete se nepříjemnostem, kdy stroje zabalené v novinách v bedně jsou někdy poškozeny a dopravce pokud není krabice mechanicky protržena a je jen zdeformována nechce uznat poškození v rámci reklamace.
  • Servis se vztahuje na všechny šicí stroje zakoupené naším prostřednictvím

Postup při vyřízení záruční opravy

  1. V případě poruchy šicího stroje v záruční době si připravíte záruční list se všemi údaji, objednávkový list nebo fakturu.
  2. Na zákaznické lince  info@unuodesign.cz nahlásíte typ závady  a pošlete ofocený záruční list  (V případě, že servisní technik zjistí, že se jedná o banální závadu a lze ji snadno odstranit ve spolupráci s vámi, může vám pomoci bez zbytečné přepravy stroje). Do emailu písněte i vaši adresu, e-mail a telefonní kontakt, na který vám bude volat přepravce. Popřípadě servis.
  3. Stroj zabalíte do původní krabice s originálními vycpávkami, přiložíte záruční list (nebo jeho kopii) a fakturu a průvodní dopis závady stroje a Vaší adresu ,email a telefonní kontakt.
  4. Stroj je možné poslat k nám na firmu  nebo pro urychlení rovnou na servis (v případě uznání reklamace nám pošlete potvrzení o zaplaceném poštovném a my vám jej proplatíme zpět). Více se domluvíme přes email.

UNUO.CZ A UNUODESIGN.CZ - EXPEDIČNÍ SKLAD

          VOŽICKÁ 2103/25 - AREÁL DVOŘÁK

          390 02 TÁBOR


V případě, že není oprava stroje posouzena jako záruční, budete o tomto neprodleně informováni a budete upozorněni na cenu mimozáruční opravy včetně dopravného do místa určení. Pokud z nějakého důvodu nebudete souhlasit s cenou za opravu, bude vám stroj zaslán zpět na vaše náklady.

 

Lhůty

Záruční doba začíná běžet převzetím Zboží Zákazníkem. Záruční doba pro Kupujícího spotřebitele činí 24 měsíců, avšak pro Kupujícího, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, činí záruční doba pouze 12 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v záruční opravě. V případě výměny Zboží začíná běžet nová záruční doba.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu pro kupujícího spotřebitele (neplatí pro podnikatele), nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Za situace, kdy je potřeba Zboží zaslat Prodávajícímu nebo servisnímu středisku, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého Zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.

Servisní středisko po řádném vyřízení Reklamace vyzve kupujícího k převzetí opraveného zboží.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží.

 

V případě neuznané reklamace, náklady na dopravu zpět hradí kupující.

 

Pěkný den a ať vám to šije :)